Svenska företag i Kina känner ingen oro

Johan Nylander, asienkorrespondent: ”Affärsmässiga förhållanden är fortsatt goda”

Relaterat