Regeringen skjuter fram vaccinmålet till 5 september

Lena Hallengren: Då ska alla ha erbjudits minst en dos

Du kanske också är intresserad av