Björn Olsen: ”Det kommer ingen andra våg”

Professorn och infektionsläkaren Björn Olsen om hur pandemin kommer att utveckla sig.

Professorn och infektionsläkaren Björn Olsen om uppöppnande.

Relaterat