Lubbock: "Svenskar är minst oroliga"

Tom Lubbock, senior rådgivare Kekst CNC, presenterar studier kring corona och olika nationers oro kring virusets effekter.

Tom Lubbock, senior rådgivare Kekst CNC, presenterar studier kring corona och olika nationers oro kring virusets effekter.

Relaterat