Geopolitiska experten: "Omvärlden ändras i grunden"

Anne Appelbaum förklarar det geopolitiska läget.

Relaterat