Experten: "Investeringar i vatten behöver fördubblas”

Bättre användning av vattenresurser minskar risken för vattenbrist

Pär Dalhielm, Svenskt vatten, och Nicolai Schaaf, programchef Stockholm International Water Institute (SIWI) om utmaningar i vattenindustrin

Relaterat