Epidemic Sound: ”Visionen nu är att försöka ljudlägga världen"

Höglund om starten och visionerna för företaget

Oscar Höglund, vd Epidemic Sound.

Relaterat