Datainspektionen har utfärdat en sanktionsavgift enligt dataskydds-förordningen, GDPR

Lena Lindgren Schelin, GD Datainspektionen gästar Ekonomistudion

Relaterat