Dagens siffra: Hushållens skulder ökar mindre

Detta enligt uppgifter från SCB

Relaterat