Bratt: "Skatterna är den stora skiljelinjen"

Frida Bratt, Dina Pengar, om de viktigaste privatekonomiska valfrågorna.

Relaterat