Avmattningen i svensk ekonomi medför att statens skatteinkomster växer något långsammare

Mattias Persson, chefsekonom Riksgälden medverkade i Ekonomistudion

Relaterat