Arbete beskattas högre i Sverige än i omvärlden

Arbetsinkomster beskattas relativt högt i Sverige, medan skatten på egendom är lägre än i omvärlden

Relaterat