Allokeringschefen: H&M:s nedgång är inte motiverad

Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg, sammanfattar dagens handel.

Relaterat