Förvaltarna dissar varandras aktietips

Stephanie Gabrielsson, förvaltare på Skandia, å Oscar Karlsson, förvaltare på Handelsbanken

Relaterat