Förvaltarna dissar varandras aktietips

Johan Thorén på Strand Kapitalförvaltning och Martin NIlsson på Catella gäster

Relaterat