Tietos vd Kimmo Alkio om rapporten: Starkt resultat mitt under pandemin

Tieto överträffar förväntningarna både vad gäller resultat och rörelsemarginal

Relaterat