Telia överträffar vinsten i jämförelse med analytikernas prognoser

Justerat EBITDA 8,2 MDR 3 kvartalet (EST 7,8)

Relaterat