Sundling: ”En ren spekulationsbubbla”

Mattias Sundling, aktiestrateg på Danske Bank, om Bitcoin

Relaterat