Sinch genomför riktad emission och meddelar förvärv - CFO:n berättar mer

Roshan Saldanha, CFO Sinch om nyemissionen samt förvärvet av Wavy

Relaterat