Resurs banks vd Nils Carlsson: Återhämtning i alla marknader utom den norska

Resurs bank om rapporten och hur bolaget påverkats pandemin

Relaterat