Ratos-aktien har lyft närmare 25% på en vecka

Ratos håller kapitalmarknadsdag i Stockholm

Senaste rapporten visade att tio av Ratos 12 huvudinnehav ökade resultatet

Relaterat