Oncopeptides: Ska ansöka om USA-godkännande Melflufen

Olavi: ”Jag tror att aktien svarar positivt"

Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg, ser stora möjligheter för Oncopeptides framöver.

Relaterat