Olavi: ”Spelsektorn behöver regleras hårdare”

Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg, om tappet under måndagen

Relaterat