Jonas Olavi ser uppsida i svenska stålterapibolaget

Jonas Olavi, Alfred Berg ser positivt på Elekta

Relaterat