Olavi och Wendel om de kommande rapporterna i klädbranschen

Fortsatt tungt för sektorn: ”Man ser att det är rea överallt”

Johan Wendel, analytiker Di och Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg om de kommande rapporterna i klädsektorn.

Relaterat