Marknadsstrategen: ”Köp Skanska - uppsida på 30 procent”

Robert Oldstrand, Swedbank, ser potential i Skanska-aktien

Relaterat