Landeborn om Fed: En försäkringssänkning snarare än oro för recession

Fed öppnade för lägre räntor framöver - amerikanska tioåringen under 2 %

Maria Landeborn, Danske Bank, och Ulf Petersson, analytiker Di, i studion.

Relaterat