Jönsson om rapporten: Starkt kvartal - men enkla jämförelsesiffror

Systemair: Rörelseresultat 114 mkr (est 66)

Agnetha Jönsson, Di, och Jonas Olavi, Alfred Berg, i studion.

Relaterat