Jens Henriksson, vd Swedbank: ”Ytterligare starkt kvartal i osäkra tider”

Swedbank: Kreditförluster 425 MRK (EST 842 MKR)

Relaterat