Inflationsförväntningarna fortsätter sjunka

Penningmarknad spår KPI-inflation 1,8 procent om fem år

Relaterat