Husqvarna skruvar ned försäljningsprognos

Husqvarna kommer att minska sin affärsvolym avsevärt

Relaterat