Hör Kinnevik-vd:n om tillbakadragna Millicom-försäljningen

löSe hela intervjun med börs-vd:n.

Millicom-affär i stöpet. Strategiomläggning ligger fast.

Relaterat