Förvaltaren: Hög hävstång i aktien men också högre risk

Catellas Martin Nilsson om Hexpol

Relaterat