Fingerprints ordförande och vd tankar aktier

Carlström äger nu 6,5% av aktiekapitalet

Enligt Finansinspektionens insynsregister har Johan Carlström köpt 500.000 aktier till en snittkurs på 17,54 kronor.

Relaterat