Expertern: Så är läget inför börshösten 2018

Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg, och Di:s Johan Wendel om den kommande börstiden.

Relaterat