Experten: Så väntas oljepriset utvecklas framöver

Thina Saltvedt, analytiker Nordea om oljeläget

Relaterat