Erik Hansén om relationen guld och dollar

Marknadsanalytikern: ”Svagare dollar är mer gynnsamt för guldet”

Relaterat