EQT:s marknadsvärde sätts till 64 miljarder

Jonas Olavi och Agnetha Jönsson kommenterar

EQT:s noteringserbjudande övertecknades mer än 10 gånger och priset i erbjudandet har fastställts till 67 kronor per aktie.

Relaterat