EQT: Förbereder avyttring av flera portföljbolag

Företaget har försiktig syn på marknaden på grund av pandemin

Relaterat