Elektas vd: Presenterar nya finansiella mål när läget stabiliserats kring Covid-19

Bättre resultat än väntat för strålbehandlingsbolaget Elekta – bruttomarginalen försvagades

Relaterat