Dahl: ”Det är en sektor där man lyckats göra värdeskapande och bra förvärv ”

Stark utveckling år för sektorn teknikkonsulterna

Johan Dahl, förvaltare Danske Bank

Relaterat