Bostadspriserna sjönk i november – men nu syns trendbrott

Prisstegring sett till 12-månadersperiod

Relaterat