Börsöppning: Grön börs med Nordea som vinnare

Börsens första siffror med Nike Mekibes.

Börsens första siffror med Nike Mekibes.

Relaterat