Billerud Korsnäs säljer skog för 12 miljarder

Wendel och Olavi om läget i bolaget

Johan Wendel, analytiker Di och Jonas Olavi, allokeringschef Alfred Berg i studion.

Relaterat