Besqabs vd: ”Det kommer mer och mer folk på visningarna”

Anette Frumerie, vd Besqab om bolaget och bostadsmarknaden

Relaterat