Autolivs vd: Finns fortfarande en stor osäkerhet kring framfarten

Hör Mikael Bratt i Di tv.

Relaterat