Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. 

Till dess uppgifter hör att besluta om lagar och statsbudgeten. Riksdagen kontrollerar även hur regeringen sköter sitt arbete och formar tillsammans med regeringen den svenska utrikespolitiken. Riksdagen har 349 ledamöter och leds av en talman.

Här har Expressen samlat de senaste nyheterna om riksdagen.

Riksdagen