Systemförslaget till podden Systemet

1: 7, 8, 9, 10, 11, 12 (6, 3

2: 1, 5, 8, 13, 14 (3, 4)

3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 , 10, 11 (9, 12)

4: 10 Balsamine Font (11, 12)

5: 2, 5, 6 (9, 11)

6: 1, 3, 5, 7, 12 (8, 11)

7: 2 Very Kronos

4 500/2 250 kronor.

ANNONS: Köp en andel i systemförslaget