Systemförslaget till podden Systemet

1: 5, 8 (10, 2)

2: 7, 8, 11, 14, 15 (2, 10)

3: 1 Mellby Free (5, 3)

4: 1, 3 (2, 9)

5: Alla tolv (5, 11)

6: 5, 6, 9 (11, 7)

7: 1, 5, 6, 7, 10, 11 (9 ,8)

4320/2 160

ANNONS: Köp en andel i poddsystemet