Han stängs av i 15 år för doping

Foto: / KANAL 75 AB

Fabrice Souloy stängs av 15 år för doping av Norska Domskommittén, efter att fyra hästar fastnat i dopingkontroller efter Oslo Grand Prix.

Han får dessutom 500 000 norska kronor i böter, det skriver facktidningen Travronden

Den franske travtränaren Fabrcie Souloys hästar tävlade med stora doser kobolt i kroppen vid de nordiska storloppen Elitloppet och Oslo Grand Prix.

Det var efter starter under Oslo Grand Prix-dagen, den 12 juni 2016, som de fyra hästarna Your Highness, Un Mec d'Heripre, Lionel och Timone Ek fastnade i en dopingkontroll. 

Domen från den Norska Domskommittén har nu läckt ut – och Souloy får ett strängt straff.

Stängs av 15 år

Souloy, som av många sågs som en av travets största stjärnor innan skandalen, stängs av i 15 år och får 500 000 kronor i böter, det rapporterar Travronden

Enligt travronden, som tagit del av domen, står följande att läsa i den: 

"DK kan inte finna någon annan bakomliggande orsak till det som skett än en cynisk behandling av travhästar för att uppnå bästa möjliga resultat. I detta ligger också ett ekonomiskt motiv, vi talar ändå om deltagande i lopp där förstapriset i loppen uppgår till en miljon kroner eller mer"

Får inte tävla i UET-anslutna länder

Förutom att han inte får tävla i Norge, och alla andra UET-anslutna travländer, så får Fabrice Souloy inte ha licens i Norge, använda eller bo på DNT-anslutna anläggningar. 

Svenska Ansvarsnämnden, som behandlar fallet där Un Mec d'Heripre tävlade med kobolt i kroppen i ett försök till Elitloppet, dröjer med sitt beslut ett par veckor. 

För Travronden kommenterar Souloys advokat, Staffan Uvabäck, att domen läckt ut:

–  I samband med att förhandlingarna avslutades i Oslo för ett par veckor sedan så var det tydligt att dom skulle komma från såväl Domskommittén i Norge som Ansvarsnämnden i Sverige den 5 juli, jag ställer mig väldigt frågande till det här. Jag tycker att det är oerhört amatörmässigt skött, säger han.

Den svenska generalsekreteraren på Svensk Travsport, Johan Lindberg, kommenterar domen på förbundets hemsida:
– Dopning är fullständigt oacceptabelt och personer som sysslar med dopning har ingen plats inom travsporten. Den norska domen på 15 års licensindragning och totalt beträdandeförbud samt böter är ett mycket kännbart straff, säger han.